Recente berichten

Standaardisatie (iStandaarden) in het sociaal domein

Op 1 januari 2016 is iStandaarden versie 2.0 in gebruik genomen. Specifiek gaat het hier om het berichtenverkeer voor de Wet langdurige zorg (Wlz) ... lees verder →

Cliëntervaringsonderzoek in het sociaal domein

Dit is het derde artikel van Axxius in het kader van kennisdeling. De komende weken volgen nog twee artikelen en worden ook op onze website (http://ax ... lees verder →

Recente tweets