Chef

Wat is Chef? (automation software)

Chef is een automatiseringsplatform dat infrastructuur configureert en beheert. Het maakt geen verschil of het on-premise is of in de cloud. De software verandert de infrastructuur in code zodat gebruikers de infrastructuur snel en eenvoudig kunnen aanpassen. De software is geliefd bij DevOps en CI/ CD teams voor het bereiken van snelheid, schaalbaarheid en consistentie.

Chef

Wat is infrastructure as code?

Infrastructuur as code is een andere benadering van de IT-infrastructuur. Met behulp van templates kunnen systemen op consistente manier worden uitgerold en aangepast. Een omgeving bezit nu enkele van dezelfde kenmerken als een applicatie. Op deze manier wordt infrastructuur beschreven als objecten met eigenschappen. 

Hoe werkt Chef?

De Chef server beheert de nodes waaruit de infrastructuur bestaat en een Chef-client wordt uitgevoerd op elke node. Een client is een applicatie of systeem met toegang tot een ander systeem. Een node kan een fysieke server, een virtuele machine (VM), een lokale laptop of alles wat door Chef wordt beheerd.

De Chef server slaat informatie op over de huidige en gewenste configuratie van de nodes. Het bevat sets van configuratie-instructies, genaamd cookbooks. De Chef server is een gecentraliseerde plek voor alle infrastructuurinformatie. De nieuwste versies worden naar de client verstuurd en deze past de configuratiewijzigingen toe op elke node. Cookbooks worden veilig opgeslagen in een repository met broncodes.

Chef bevat een command-line dat Knife wordt genoemd. Met behulp van Knife worden bijgewerkt cookbooks en instellingen weer verzonden naar de Chef server. Het resultaat is een teaminspanning waarbij nodes samenwerken om de infrastructuur als geheel naar de juiste operationele status te brengen.

Chef

Open source vs enterprise

De software is beschikbaar in de open source- en enterprise variant. Open source is gratis verkrijgbaar en vormt de basis voor de betaalde premium versie. De enterprise variant bevat functies zoals; analytics, integratie met active directory en role based access.

Daarnaast is het mogelijk om meerdere organisaties te ondersteunen vanuit één enkele Chef-server. De software integreert met uw bestaande omgeving en ondersteunt Windows, MacOS en verschillende versies van Linux. Mocht je zelf willen beginnen met Chef, kijk dan op hun website.