Kennisbank

Wat is AWS? (Amazon Web Services)

AWS is ’s werelds grootste cloud-serviceplatform. AWS combineert openheid en toegankelijkheid met een groot aanbod aan verschillende services en API’s

AWS (Amazon)

Een evoluerend, secured en uitgebreid cloud computing platform dat door Amazon wordt aangeboden en een mix van infrastructure as a service (IaaS), platform as a service (PaaS) en packaged software as a service (SaaS) combineert.

Hoe werkt AWS?

AWS is onderverdeeld in verschillende services en kan op verschillende manieren worden opgezet en ingericht, afhankelijk van de behoeften en wensen van de gebruiker. Het portfolio omvat meer dan 100 diensten, waaronder die voor computing, databases, infrastructuurbeheer, applicatieontwikkeling, security en vele andere functionaliteiten om bedrijven te helpen schalen en te laten groeien. Hieronder geven we een duidelijk overzicht van de verschillende AWS-diensten.

Compute

Compute verwijst naar toepassingen en workloads die veel rekenkracht vereisen.

 1. EC2 (Elastic Compute Cloud) — virtuele machines in de cloud. De EC2-service biedt tientallen soorten uitvoeringen met verschillende mogelijkheden en capaciteiten.
 2. LightSail — automatisch uitrollen en beheren van reken-, opslag- en netwerkmogelijkheden die nodig zijn om applicaties te gebruiken. Indien een gebruiker geen ervaring heeft met AWS, dan is dit iets voor hen.
 3. ECS (Elastic Container Service) — een zeer schaalbare containerdienst om Docker-containers in de cloud te laten draaien.
 4. EKS (Elastic Container Service for Kubernetes) — hiermee is het mogelijk om Kubernetes op AWS te gebruiken zonder zelf een controle panel van Kubernetes te installeren en te beheren.
 5. Lambda — AWS serverless technologie waardoor functies in de cloud kunnen worden uitgevoerd. Er wordt alleen betaald als specifieke functies worden getriggerd en uitgevoerd.
 6. Batch — stelt de gebruiker in staat om eenvoudig en efficiënt batch-computing workloads van elke schaal op AWS uit te voeren met behulp van Amazon EC2.
 7. Elastic Beanstalk — biedt automated deployment en provisioning van resources, zoals bij een zeer schaalbare productiewebsite.

Bekijk hieronder diverse video’s over de Compute services

Storage

Het Storage domein omvat diensten die verband houden met de opslag van data en gegevens.

 1. S3 (Simple Storage Service) — opslagservice van AWS waarin onder andere bestanden, mappen, afbeeldingen, documenten, video’s, etc.. kunnen worden opgeslagen.
 2. EFS (Elastic File System) — bestandsopslag voor het gebruik van EC2-instances.
 3. Glacier — een goedkope archiveringsservice om bestanden voor lange tijd op te slaan.
 4. Storage Gateway — een virtuele machine die geïnstalleerd wordt op on-premise servers.

Bekijk hieronder diverse video’s over de Storage services

Migratie en hybride cloud

Het migratie-domein voorziet in tools voor de overdracht van gegevens van of naar de AWS-infra. Verder kent het cloud platform vele tools en diensten die zijn ontworpen om gebruikers te helpen bij het migreren van applicaties, databases, servers en gegevens naar de public cloud.

 1. AWS Migration Hub — biedt een locatie voor het monitoren en beheren van migraties van on-premise naar de cloud.
 2. EC2 Systems Manager — eenmaal in de cloud helpt EC2 Systems Manager een IT-team bij het configureren van on-premise servers en AWS-instances.
 3. DMS (Database Migration Service) — kan worden gebruikt om on-prem databases te migreren naar AWS. Het biedt tevens de mogelijkheid om te migreren van het ene type database naar het andere. Bijv. van Oracle naar MySQL.
 4. SMS (Server Migration Service) — stelt gebruikers in staat om eenvoudig en snel on-site servers te migreren naar AWS.
 5. Snowball — kan worden ingezet voor het versturen van terabytes aan gegevens binnen en buiten AWS.

Amazon werkt samen met verschillende technologische vendoren om de implementatie van een hybride cloud te vereenvoudigen. Een voorbeeld hiervan is VMware Cloud op AWS, een geïntegreerd cloud aanbod dat gezamenlijk is ontwikkeld door Amazon Web Services (AWS) en VMware. Een uiterst schaalbare en betrouwbare oplossing, door on-premise VMware vSphere-gebaseerde omgevingen te migreren naar de AWS Cloud, welke draait op Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

Bekijk hieronder diverse video’s over de Migratie en Hybride Cloud services

Databases

AWS biedt een uitgebreide selectie van speciaal ontwikkelde databases voor al hetgeen vereist is om te voldoen aan uw behoeftes. 

 1. RDS (Relational Database Service) — maakt het mogelijk om relationele databases zoals MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle of SQL Server te gebruiken.
 2. DynamoDB — een zeer schaalbaar, high-performance NoSQL database.
 3. Elasticache — kan worden gebruikt om databases te ontlasten door de meest voorkomende queries te cachen.
 4. RedShift — biedt een datawarehouse aan, zodat het voor data-analisten gemakkelijker wordt om business intelligence taken uit te voeren.

Bekijk hieronder diverse video’s over de Database services

Developer tools in AWS

Een developer kan gebruik maken van de AWS command-line tools en software development kits (SDK’s) om applicaties en diensten te implementeren en te beheren. AWS SDK’s zijn beschikbaar voor verschillende platformen en programmeertalen, waaronder Java, PHP, Python, Node.js, Ruby, C++, Android en iOS.

 1. CodeStar — een cloud gebaseerde dienst voor het creëren en beheren van projecten voor softwareontwikkeling. Gemakkelijk applicaties ontwikkelen, realiseren en implementeren op AWS.
 2. CodeCommit — AWS’s versiebeheersysteem waarmee de code en GIT repositories ‘privé’ in AWS kunnen worden opgeslagen.
 3. CodeBuild — automatiseert het proces voor het samenvoegen (compileren) van de code.
 4. CodeDeploy — biedt een mogelijkheid om de code automatisch uit te rollen voor EC2-instances.
 5. CodePipeline — hiermee houdt de gebruiker de verschillende stappen in de implementatie bij, zoals het bouwen, testen, authenticeren en implementeren van ontwikkel- en productieomgevingen.
 6. Cloud9 — is een IDE (Integrated Development Environment) voor het ontwikkelen, uitvoeren en debuggen van code in de cloud.
 7. X-Ray — maakt het gemakkelijk voor ontwikkelaars om het gedrag van hun gedistribueerde applicaties te analyseren door middel van het traceren van requests, het verzamelen van exceptions en het opstellen van prognoses.

Bekijk hieronder diverse video’s over de Developer Tool services

Networking

De netwerkservices van AWS kenmerken zich door het bieden van essentiële veiligheidskenmerken, het isoleren van resources, het encrypten van gegevens en het koppelen van miljoenen verbindingen wereldwijd. 

 1. VPC (Virtual Private Cloud) — geeft een beheerder controle over een virtueel netwerk om een afgezonderd onderdeel van de AWS cloud te gebruiken. AWS regelt automatisch de provisioning van nieuwe resources binnen een VPC voor extra security.
 2. CloudFront — Content Delivery Network (CDN) service die veilig data, video’s, applicaties en API’s levert aan klanten wereldwijd.
 3. Route53 — de high available DNS (Domain Name System) service van AWS die de eindgebruikers naar de applicaties routeert.
 4. Direct Connect — verbind het datacenter met een Availability zone middels een high speed dedicated verbinding van een on-premise datacenter naar de AWS cloud.
 5. API Gateway — maakt het mogelijk om API’s op schaal te creëren, op te slaan en te beheren.

Bekijk hieronder diverse video’s over de Networking services

Big data en analytics

AWS omvat een verscheidenheid aan big data analytics en applicatiediensten.

 1. Athena — maakt het mogelijk om SQL-query’s uit te voeren op S3-buckets om bestanden te zoeken.
 2. EMR (Elastic Map Reduce) — een framework dat wordt gebruikt voor de verwerking van Big Data. Ondersteunt tools zoals Hadoop, Apache Spark en Splunk.
 3. CloudSearch — kan worden toegepast om een volledig beheerde zoekmachine voor een website te creëren.
 4. ElasticSearch — is vergelijkbaar met CloudSearch, maar biedt meer mogelijkheden zoals het monitoren van applicaties.
 5. Kinesis — biedt diverse tools voor het verwerken en analyseren van streaming data.
 6. Data Pipeline — maakt het mogelijk om gegevens te verplaatsen van één locatie naar een andere. Bijvoorbeeld: van S3 naar DynamoDB of omgekeerd.
 7. QuickSight — business analytics tool waarmee data visualisaties gecreëerd kunnen worden in een dashboard.
 8. Glue — een volledig managed ETL (extract, transform en load) service die het eenvoudig en kostenbesparend maakt om gegevens te categoriseren, op te schonen, te verbeteren en betrouwbaar te verplaatsen tussen verschillende datastores.

Bekijk hieronder diverse video’s over de Big Data en Analytics services

Governance, identiteit en security

AWS biedt een scala aan diensten voor cloud security, bovendien zijn er tools die automatisch potentieel gevaar kunnen herkennen.

 1. IAM (Identity and Access Management) — biedt de mogelijkheid om gebruikers te beheren, richtlijnen vast te leggen en groepen aan te maken om meerdere gebruikers te managen.
 2. Inspector — een agent die wordt aangesteld op virtuele machines, die vervolgens eventuele kwetsbaarheden in de beveiliging meldt.
 3. Certificate Manager — geeft gratis SSL-certificaten voor de door Route53 beheerde domeinen.
 4. Directory Service — een manier om via een bedrijfsaccount in te loggen op AWS.
 5. WAF (Web Application Firewall) — beschermt op applicatieniveau en blokkeert SQL-injectie- en cross-site scripting aanvallen. 
 6. CloudHSM — ondersteunt bij het voldoen aan de bedrijfs-, contractuele en wettelijke compliance-eisen voor databeveiliging dankzij het gebruik van speciale Hardware Security Module (HSM)-appliances. 
 7. Cloud Directory — stelt de gebruiker in staat om flexibele, cloud-native directories te ontwikkelen voor het organiseren van de hiërarchie van data en gegevens.
 8. MS (Key Management Service) — een managed service die het eenvoudig maakt om encryptiesleutels te creëren en te beheersen, zodat data versleuteld kan worden.
 9. Organizations — maakt het mogelijk om AWS-accounts aan te maken waarmee beveiligings- en automatiseringsinstellingen gemakkelijker beheerd kunnen worden.
 10. Shield — een managed DDoS (Distributed Denial of Service) beveiligingservice die webapplicaties die op AWS draaien, beschermt.
 11. Artifact — de plaats waar je terecht kan voor het verkrijgen van diverse compliance certificeringen.
 12. Macie — een service voor de beveiliging van gegevenszichtbaarheid die helpt bij het classificeren en beschermen van gevoelige en bedrijfskritische informatie.
 13. GuardDuty — biedt intelligente detectie van bedreigingen om AWS-accounts en workloads te beschermen.

Bekijk hieronder diverse video’s over de Governance, Identiteit en Security services

Applicatie Services

AWS applicatie services biedt vele mogelijkheden voor het coördineren van workflows, zodat applicaties sneller ontwikkeld kunnen worden. 

 1. Step Functions — een manier om te visualiseren wat er binnen een applicatie speelt en welke verschillende microservices er in gebruik zijn.
 2. SWF (Simple Workflow Service) — biedt een mogelijkheid om zowel geautomatiseerde als menselijke handelingen te coördineren.
 3. SNS (Simple Notification Service) — push-service, te gebruiken voor het versturen van e-mail of SMS notifacaties aangaande het gebruik van AWS-diensten.
 4. SQS (Simple Queue Service) — pull-service, kan worden gebruikt om applicaties te ontkoppelen.
 5. Elastic Transcoder — verandert het formaat en de resolutie van video’s om verschillende apparaten zoals tablets, smartphones en laptops met verschillende resoluties te ondersteunen.

Bekijk hieronder diverse video’s over de Applicatie services

Mobiele Services

AWS biedt een reeks tools en diensten ter ondersteuning van ontwikkelingsworkflows voor native iOS/Android, React Native en front-end webontwikkelaars.

 1. Mobile Hub — een console voor mobiele app-ontwikkelaars. Het stelt gebruikers in staat om functies toe te ontwikkelen, te configureren en toe te voegen.
 2. Cognito — biedt de mogelijkheid om gebruikers in te schrijven, zich aan te melden en toegangscontrole toe te voegen aan web- en mobiele apps.
 3. Device Farm — onderzoek de kwaliteit van apps door middel van tests op honderden mobiele apparaten en tablets. 
 4. AWS AppSync — een volledig beheerde GraphQL service op bedrijfsniveau met real-time datasynchronisatie en offline programmeerfuncties.
 5. Mobile Analytics — eenvoudig en kosteneffectief mobiele gegevens analyseren.

Bekijk hieronder diverse video’s over de Mobiele services

Management Tools

Met de AWS-management (governance) services hoeven klanten niet te kiezen tussen innovatie en controle – ze kunnen beide combineren. 

 1. CloudWatch — kan worden gebruikt om AWS-omgevingen te monitoren, zoals het CPU-gebruik van EC2- en RDS-instances. Tevens kunnen meldingen worden geactiveerd op basis van diverse parameters.
 2. CloudFormation — een mogelijkheid om infrastructure as code in de cloud te integreren. Met behulp van templates kan een hele productieomgeving in een paar minuten worden opgeleverd.
 3. CloudTrail — dankzij CloudTrail is een gebruiker in staat om de accountactiviteiten en handelingen in de AWS-infrastructuur te loggen, continu te monitoren en te bewaren.
 4. OpsWorks — laat gebruikers via Chef en Puppet de configuratie, de uitrol en het beheer van de servers in de Amazon EC2 instances of on-premises computing omgevingen automatiseren.
 5. Config — bewaakt de omgeving en waarschuwt  wanneer bepaalde configuraties worden overschreden.
 6. Service Catalog — stelt organisaties in staat  IT-diensten aan te maken en te beheren die zijn erkend voor gebruik op AWS.
 7. Trusted Advisor — geeft aanbevelingen over het doen van kostenoptimalisaties en het beveiligen van omgevingen.
 8. AWS Auto Scaling — maakt het mogelijk om automatisch resources op en af te schalen op basis van de CloudWatch parameters.
 9. Managed Services — biedt doorlopend beheer van de AWS-infrastructuur, zodat de focus en aandacht op de applicaties kan worden gelegd.

Bekijk hieronder diverse video’s over de Management Tool services

Internet of Things

AWS biedt ruime en diepgaande IoT-services, van de ‘edge’ tot in de cloud.

 1. IoT Core — een managed cloud platform dat de interactie met aangesloten apparaten – auto’s, gloeilampen, sensorroosters en nog veel meer – eenvoudig en veilig laat verlopen met applicaties en andere devicesin de cloud.
 2. IoT Device Management — maakt het eenvoudig om IoT-apparaten veilig te registreren, te organiseren, te controleren en op grote schaal op afstand te beheren. Tevens kun je problemen troubleshooten met ieder verbonden apparaat, de status van een willekeurig IoT-apparaat in je netwerk opvragen en firmware-updates versturen.
 3. IoT Analytics — kan worden toegepast om analyses uit te voeren op de gegevens die door de IoT-devices worden verzameld.
 4. Greengrass — breidt AWS uit naar edge devices, zodat zij lokaal kunnen handelen op de gegevens die ze genereren, terwijl het gebruikt maakt van de cloud voor beheer, analyse en opslag. 
 5. Amazon FreeRTOS — een realtime besturingssysteem voor microcontrollers waardoor het eenvoudig is om IoT-apparaten lokaal of in de cloud aan te sluiten, op een beveiligde manier.

Bekijk hieronder diverse video’s over de Internet of Things services

Zakelijke productiviteit

De samenwerkings- en communicatietools helpen organisaties het maximale uit talent te halen – en zorgen voor een consistente focus op het zakelijk groeien van bedrijven. 

 1. Alexa — medewerkers kunnen Alexa gebruiken als hun virtuele assistent om productiever op te treden in vergaderzalen, aan hun bureau’s en zelfs thuis of onderweg. 
 2. Chime — een communicatiedienst waarmee men elkaar kan bereiken, kan chatten en zakelijke gesprekken kan voeren binnen en buiten organisaties, alles met één enkele applicatie.
 3. WorkDocs — een beheerde, beveiligde dienst voor het creëren, opslaan en uitwisselen van bestanden.
 4. WorkMail — zorgt ervoor dat zakelijke e-mails versturen en ontvangen kunnen worden.

Bekijk hieronder diverse video’s over de Zakelijke Productiviteit services

Artificial Intelligence

AWS biedt een scala aan ontwikkelings- en leveringsplatformen voor AI-modellen, maar ook samengestelde AI-gebaseerde toepassingen.

 1. Lex — maakt het mogelijk om snel chatbots te ontwikkelen. Het is een volledig beheerde dienst die automatisch schaalt, waardoor gebruikers zich geen zorgen hoeven te maken over het beheer van de infrastructuur.
 2. Polly — AWS’s text-to-speech service, maakt gebruik van deep learning technologieën om natuurlijk menselijke spraak te synthetiseren.
 3. Rekognition — AWS’s gezichtsherkenningssoftware, gezichten en objecten kunnen worden herkend in afbeeldingen en video’s. Analyseer en vergelijk gezichten voor een grote verscheidenheid aan gebruikers(verificatie) doeleinden.  
 4. SageMaker — helpt bij het bouwen, inrichten en opzetten van machine learning-modellen op elke gewenste schaal.
 5. Comprehend — een Natural Language Processing (NLP) dienst die gebruik maakt van machine learning om inzichten en verbanden in tekst te vinden. Het kan worden toegepast voor de analyse van het sentiment in een zekere contect. 
 6. Transcribe — AWS’s speech-to-text service, het tegenovergestelde van Polly. De service zorgt voor hoogwaardige en betrouwbare vertalingen.
 7. Translate — Het is net als Google Translate en maakt het mogelijk om teksten te vertalen in een zekere taal.

Bekijk hieronder diverse video’s over de Artificial Intelligence services

Contact opnemen

Een overzicht van al deze diensten & services ondersteunt u om de kracht van cloud computing te begrijpen. Axxius helpt bedrijven om het optimale uit de cloud te halen en wij dragen zorg om de beste totaaloplossing aan te bieden. Wilt u ook graag advies op maat? Neem dan vrijblijvend contact op via het onderstaande contactformulier.