Kennisbank

Wat is CaaS? (Container as a Service)

Virtualisatie en cloud computing hebben het IT-landschap drastisch veranderd. Docker en CaaS (Container as a Service) is een volgende stap in de digitalisering.

Waar wordt CaaS toegepast?

Containers as a service (CaaS) is zeer praktisch voor IT-afdelingen en ontwikkelaars bij het bouwen van veilige en schaalbare applicaties. Het verschaft gebruikers de mogelijkheid om containers, toepassingen en clusters te beheren en te implementeren op container gebaseerde virtualisatie. Met CaaS kan dit worden afgehandeld via de cloud of on-premise.

In het kort, CaaS biedt een eenvoudige manier om een containercluster in te stellen en wordt vaak beschouwd als subset van IaaS. Echter, de container is de belangrijkste resource, in tegenstelling tot de virtual machine bij een IaaS cloud model.

CaaS en orchestration

Orchestration is een essentiële kwaliteit van de Container as a Service technologie. Orchestration is een geautomatiseerde configuratie, coördinatie en beheer van computersystemen en software. Voorbeelden van CaaS orchestration platformen zijn Kubernetes, Docker Swarm en Apache Mesos. Uiteraard zijn er meerdere platformen beschikbaar, hierboven genoemd zijn naar onze mening, het meest bekend. Enkele CaaS public cloud providers zijn Amazon Web Services, Azure en GCP (Google Cloud Platform).