Kennisbank

Wat is GCP? (Google Cloud Platform)

Google werkt aan een van de meest geavanceerde infrastructuren ter wereld om complexe zaken voor bedrijven snel te kunnen oplossen. Met Google Cloud Platform voorziet Google bedrijven van een groot aanbod aan services.

GCP (Google Cloud Platform)

Compute

Compute Engine — een VM (Virtuele Machine) die door het indrukwekkende netwerk van Google beschikt over een enorme schaalbaarheid. Compute Engine biedt handvatten om op te schalen van enkele instanties naar wereldwijde beschikbaarheid met load balancing. Door de flexibiliteit en wereldwijde workflowondersteuning biedt Compute Engine een IaaS-oplossing voor iedereen.

App Engine — maakt het voor gebruikers mogelijk om applicaties te ontwerpen op het platform van Google. Het grote voordeel is dat je zelf geen server hoeft aan te schaffen; na het uploaden van de broncode beheert Google de applicatie.

Bare Metal — biedt een veilige omgeving waarin je gespecialiseerde werkzaamheden kunt uitvoeren op high-performance, bare-metal machines.

Cloud Run — volledig beheerd computingplatform voor het snel en veilig implementeren en schalen van containerapplicaties.

Cloud GPU’s — hoogwaardige GPU’s voor machine learning, wetenschappelijke berekeningen en 3D-visualisaties.

Migrate for Compute Engine — Migrate for Compute Engine (voorheen Velostrata) migreert VM’s vanuit je on-premises datacenter, AWS of Azure naar Compute Engine.

Verwijderbare VM’s — zeer betaalbare rekeninstanties met een korte levensduur die geschikt zijn voor batchtaken en fouttolerante productietaken.

Recommender — helpt beheerders om Google Cloud-resources te optimaliseren door proactieve, uitvoerbare aanbevelingen te doen via een gegevensgestuurde machinelearning-aanpak

Afgeschermde VM’s — VM’s  die zijn versterkt met een reeks maatregelen tegen rootkits en bootkits. Het maakt gebruik van geavanceerde platformbeveiliging, zoals een beveiligd opstartproces met meting, een virtuele module voor vertrouwde platforms (virtual trusted platform module, vTPM), UEFI-firmware en integriteitscontrole.

Nodes voor één tenant — bieden dezelfde machinetypen en -opties als gewone rekeninstanties, zoals aangepaste machinetypen en transparant onderhoud, maar de servers zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik.

SQL Server in Google Cloud — een databasesysteem dat draait op Windows Server. Je kunt SQL Server on Compute Engine gebruiken als onderdeel van de backend voor je applicaties, als flexibele ontwikkel- en testomgeving, of als aanvulling op je on-premise systemen voor backup en disaster recovery.

VMware Engine — VMware Engine is een volledig beheerde dienst waarmee je het VMware-platform in Google Cloud kunt runnen.

Bekijk hieronder diverse video’s over de Compute services

Storage

Cloud Storage — een RESTful online file storage web service voor de opslag van en toegang tot gegevens van het platform. De service combineert de prestaties en schaalbaarheid van Google’s Cloud met geavanceerde beveiligings- en uitwisselingsmogelijkheden.

Persistent Disk — een service die SSD- en HDD-opslag aanbiedt zodat deze kan worden aangesloten op instanties die zowel in de Compute Engine als in de Container Engine draaien.

Cloud Storage for Firebase — ontworpen om jou te helpen snel en eenvoudig door gebruikers gegenereerde content, zoals foto’s en video’s, op te slaan en aan te bieden. 

Filestore — volledig beheerde network-attached storage (NAS) voor Compute Engine en GKE-instanties. Met snelheden tot 480.000 IOPS en 16 GB/s kunnen gebruikers erop vertrouwen dat de infrastructuur zware productietaken aankan.

G Suite Essentials — biedt samenwerkingstools aan voor personen in organisaties die gebruik maken van een andere e-mail- of kalenderoplossing. Essentials biedt toegang tot Google Drive, Docs, Sheets, Slides, Google Meet en meer, maar sluit Gmail en Google Calendar uit.

Lokale SSD — lokale SSD’s zijn fysiek gekoppeld aan de server waarop je VM-instantie wordt gehost. Het biedt een koppeling met goede prestaties en zeer hoge invoer-/uitvoerbewerkingen per seconde (IOPS).

Archiefopslag — Nearline, Coldline en Archive zijn de producten die Google aanbiedt op het archiefopslag domein. Alle drie bezitten een hoge mate van beschikbaarheid voor het opslaan van koude data en gegevens. 

Cloud Data Transfer — biedt een oplossing voor gegevensoverdracht en zet je data snel en veilig over naar de cloud.

Bekijk hieronder diverse video’s over de Storage services

Databases

Cloud Bigtable — Een high performance NoSQL Big Data database service, ontworpen om zeer grote workloads te ondersteunen bij consistente lage latency en hoge doorvoersnelheden. Google gebruikt Bigtable intern om diensten zoals Search en Gmail te ondersteunen.

Firestore — een NoSQL-documentendatabase waarmee je gegevens voor mobiele en webapps kunt opslaan, synchroniseren en opvragen – op wereldwijde schaal.

Memorystore — automatiseert complexe taken voor open source Redis en Memcached, zoals het mogelijk maken van hoge beschikbaarheid, failover, patching en monitoring.

Cloud Spanner — een wereldwijd beheerde relationele database met ACID-transacties, sterke consistentie, SQL-semantiek, horizontale schaalbaarheid en hoge beschikbaarheid.

Cloud SQL — een volledig beheerde MySQL database dienst voor het hosten van relationele MySQL databases.

Firebase Realtime Database — een cloud-hosted NoSQL database die de mogelijkheid biedt om gegevens tussen gebruikers realtime op te slaan en te synchroniseren.

Bekijk hieronder diverse video’s over de Database services

Networking

Cloud Armor — beveilig applicaties en websites tegen een Distributed denial of service en webaanvallen. Daarnaast biedt het vooraf gedefinieerde regels voor beveiliging tegen aanvallen, zoals cross-site scripting (XSS) en SQL-injecties (SQLi).

Cloud CDN — biedt connectiviteit voor meer gebruikers over de hele wereld dankzij edge-caches. Dankzij de anycast-architectuur krijgt jouw site één IP-adres dat overal ter wereld werkt en eenvoudig te beheren is.

Cloud DNS — vertaalt requests voor domeinnamen naar IP-adressen en biedt een User Interface, command-line interface en API voor het publiceren en beheren van miljoenen DNS-zones en resource-records.

Cloud Load Balancing distribueer load-balanced computingresources in een of meer regio’s, dicht bij je gebruikers, en voldoe aan de vereisten voor hoge beschikbaarheid in iedere regio. 

Cloud NAT — een beheerde netwerkadresomzettingservice, waarmee applicatie-instanties zonder openbare IP-adressen leveren en tegelijkertijd gecontroleerde, efficiënte toegang tot internet toestaan voor onder andere updates, patchen en configuratiebeheer.

Hybride connectiviteit — verbindt je infrastructuur met Google Cloud Platform (GCP) op jouw voorwaarden, waar je ook bent. Google voorziet klanten in hybride connectiviteitsproducten, zoals Cloud Interconnect, Cloud VPN, en Peering.

Network Intelligence Center — biedt volledig inzicht in je cloudnetwerk en zorgt voor proactieve netwerkverificatie. De gecentraliseerde controle maakt problemen oplossen sneller en eenvoudiger, en verbetert de netwerkbeveiliging. 

Tiers voor netwerkservice — voorziet in diverse opties voor cloudnetwerken. Dit verschilt op basis van prestaties, beschikbaarheid en beschikbaar budget van de eindgebruiker. Het resultaat is dat prestaties en kosten van het netwerk geoptimaliseerd worden.

Network Telemetry — beschrijft hoe informatie uit verschillende gegevensbronnen kan worden verzameld met behulp van een reeks geautomatiseerde communicatieprocessen en kan worden doorgestuurd naar één of meer ontvangers voor analysetaken.

Service Directory — maakt beheer en bewerkingen minder complex door vanaf één plek inzicht te bieden in alle services in de cloud en op locatie. Dit zijn onder andere productietaken die worden uitgevoerd op Compute Engine VM’s en in Google Kubernetes Engine (GKE) of externe services. 

Traffic Director — een volledig beheerde verkeersbeheerfunctie voor servicemeshes van GCP. Met Traffic Director implementeer je eenvoudig wereldwijde load balancing voor verschillende clusters en VM-instanties in meerdere regio’s.

Virtual Private Cloud (VPC) — een set van Google-beheerde netwerkmogelijkheden, inclusief een granulair IP-adresbereik selectie, routes, firewalls, Virtual Private Network (VPN) en Cloud Router voor het leveren van je GCP-resources, het onderling verbinden en het isoleren van elkaar in een Virtual Private Cloud (VPC).

Bekijk hieronder diverse video’s over de Networking services

Operations

Cloud Logging — logboekgegevens en gebeurtenissen uit GCP kun je opslaan, doorzoeken, analyseren, controleren en er waarschuwingen over ontvangen. Met de API kun je tevens de verwerking van aangepaste logboekgegevens uit elke willekeurige source integreren. 

Cloud Monitoring — verzamelt statistieken, gebeurtenissen en metadata van Google Cloud en andere providers, gehoste uptimetests, app-instrumentatie en diverse veelgebruikte app-componenten, waaronder Cassandra, Nginx, Apache Web Server, Elasticsearch en vele andere. Monitoring verwerkt die gegevens en genereert inzichten via dashboards en maakt het inzichtelijk voor de gebruiker. 

Error Reporting — telt, analyseert en verzamelt de crashes in je cloudservices. De resultaten worden weergegeven in een gecentraliseerde interface voor foutbeheer, waar je de resultaten kunt sorteren en filteren.

Kubernetes Engine Monitoring — verzamelt logboeken, gebeurtenissen en statistieken van je Kubernetes-omgeving op GKE om het gedrag van applicaties tijdens productie in kaart te brengen.

Service Monitoring — controleer en detecteer wanneer een probleem zich voordoet met een applicatie. Serviceafhankelijkheden kun je in kaart te brengen en bepalen welke service mogelijk een issue veroorzaakt.

Cloud Trace — traceer hoe requests zich voortbewegen door een applicatie en ontvang gedetailleerde prestatie-inzichten vrijwel in realtime.

Cloud Profiler — developers krijgen inzicht in de paden met het hoogste resourcegebruik en de manieren waarop code in de praktijk wordt aangeroepen van een specifieke applicatie. 

Cloud Debugger — een functie waarmee je de toestand van een actieve app in realtime kunt inspecteren zonder deze te onderbreken of vertragen.

Cloud-controlelogboeken — inzicht verkrijgen in gebruikersactiviteiten in de cloud. Elke beheeractiviteit wordt vastgelegd op een versterkte audittrail die altijd beschikbaar is en niet door iemand met kwade bedoelingen kan worden uitgeschakeld.

Transparante serviceniveau-indicatoren — (Service Level Indicators, SLI’s) biedt gedetailleerde, statistische gegevens op API-niveau voor meer dan 130 Google Cloud-services, zodat je meer inzicht kunt krijgen in de prestaties van de diverse servicecomponenten.

Bekijk hieronder diverse video’s over de Operations services

Developer tools

Artifact Registry — komt voort uit Container Registry en biedt jouw organisatie één plek om containerimages en taalpakketten (zoals Maven en npm) te beheren. 

Cloud SDK — SDK (Software Development Kit) is, in eenvoudige termen, een set van tools die worden gebruikt om applicaties en resources te beheren die worden gehost op het Google Cloud-platform.

Container Registry — een plek waar je Docker-images kan beheren, kwetsbaarheidsanalyses kan uitvoeren en met gedetailleerd toegangsbeheer kan beslissen wie toegang heeft tot wat. Met CI/CD-integraties kun je volledig geautomatiseerde Docker-pipelines instellen om feedback te ontvangen.

Cloud Code — voor het schrijven, het opsporen van fouten en het implementeren van cloud-native applicaties. Gebruikers beschikken over IDE (Integrated Development Environment), zoals Visual Studio Code en de JetBrains-suite van IDE’s waaronder IntelliJ, GoLand, PyCharm en WebStorm. Code kan worden uitgevoerd op Kubernetes of Cloud Run.

Cloud Build — biedt een omgeving waarin gebruikers software kunnen ontwerpen, testen en implementeren op een serverless CI/CD-platform. Implementeer in meerdere omgevingen, zoals VM’s, serverless, Kubernetes of Firebase.

Cloud Source Repositories — één plek waar jouw team code opslaat, beheert en traceert. Werk eenvoudig samen in een volledig uitgeruste, schaalbare en privé Git repository.

Cloud Scheduler — cron job-planner om handmatige handelingen te minimaliseren en cloudinfrastructuurbewerkingen te automatiseren. Voer batch- en bigdata-taken volgens een vaste planning uit waardoor scripts of menselijke tussenkomst niet langer benodigd zijn om taken uit te voeren.

Cloud Tasks — gebruikers kunnen de de uitvoering, verzending en levering van een groot aantal gedistribueerde taken beheren via cloud taks. Zo kun je asynchroon opereren buiten een gebruikersverzoek of verzoek tussen services om.

Tools for PowerShell — cloudworkflows aanpassen met Windows-tools die je al kent. Windows-productietaken die worden uitgevoerd op GPC kun je scripten, automatiseren en beheren.

Tools for Visual Studio — biedt een omgeving waarin je Windows- en .NET-apps kunt ontwerpen en rechtstreeks vanuit je favoriete IDE (Integrated Development Environment) in Google Cloud Platform kunt implementeren en die op Compute Engine worden uitgevoerd.

Firebase Test Lab — een infrastructuur voor het testen van applicaties in de cloud. Met één handeling kan je je Android- of iOS-app testen op een groot aantal verschillende apparaten en apparaatconfiguraties.

Firebase Crashlytics — helpt je bij het opsporen, prioriteren en oplossen van stabiliteitsproblemen die de kwaliteit van de app aantasten, in realtime. Crashes worden geprioriteerd op basis van de impact, zodat je weet hoe je de beste triage-inspanning kunt leveren voor het oplossen van bugs.

Tekton — een flexibel opensource-framework voor Kubernetes om CI/CD-systemen te creëeren. Het neemt onderliggende implementatiedetails weg, zodat je kan ontwikkelen, testen en implementeren voor meerdere cloudproviders. 

Bekijk hieronder diverse video’s over de Developer tools services

Gegevensanalyse

BigQuery — serverless, schaalbaar en kosteneffectief datawarehouse in de cloud. Creëer in realtime query’s aan de hand van de streaminggegevens en ontvang actuele informatie over allerlei bedrijfsprocessen.

Looker — biedt enterprises de benodigde tools voor uiteenlopende gegevensbewerkingen. Van business intelligence en ingesloten analyses tot workflowintegratie en aangepaste gegevensapplicaties. 

Cloud Composer — voorziet in een service voor workflowindeling op basis van Apache Airflow. Ontwikkel, plan en monitor pipelines die verspreid zijn over hybride en multicloud omgevingen.

Dataflow — een beheerde streaming-analyseservice die de latentie, de verwerkingstijd en de kosten tot een minimum beperkt door middel van autoscaling en batchverwerking.

Cloud Data Fusion — een beheerde, codevrije data-integratiedienst die gebruikers helpt bij het efficiënt ontwerpen en beheren van ETL/ELT data pipelines.

Dataprep — voorziet in een een intelligente dataservice waarmee je gestructureerde en ongestructureerde gegevens visueel kunt verkennen, opschonen en prepareren voor analyse en machine learning. Dataprep opereert serverless, werkt op elke schaal en behoeft geen infrastructuur implementatie. 

Dataproc — service om Apache Spark- en Apache Hadoop-clusters uit te voeren, waarmee je snel, eenvoudig en veilig opensource-gegevens in de cloud kunt verwerken en analyseren.

Google Data Studio ontsluit informatie van gegevens met interactieve dashboards. Koppel eenvoudig gegevens afkomstig uit spreadsheets, Analytics, Google Ads, Google BigQuery etc.. Vervolgens kun je de onbewerkt gegevens eenvoudig transformeren tot inzichtelijke rapporten en dashboard, zonder code te schrijven.

Pub/Sub — een messaging service die je in staat stelt berichten te verzenden en te ontvangen tussen applicaties en services. Je kunt Cloud Pub/Sub’s gebruiken om ontkoppelde systemen en componenten te integreren.

Data Catalog — service voor metadatabeheer waarmee gegevensitems worden gecatalogiseerd via aangepaste API’s en UI. Gebruikers ontvangen volledig beeld van alle gegevens, ongeacht waar deze zich bevinden.

Cloud Life Sciences — voorziet biowetenschappers van software zodat zij op grote schaal biomedische gegevens kunnen verwerken.

Google Marketing Platform — een gezamenlijk advertentie- en analyseplatform dat een sterkere samenwerking voor je marketingteams tot stand brengt door voort te bouwen op bestaande integraties tussen DoubleClick en de Google Analytics 360 Suite.

Bekijk hieronder diverse video’s over de Gegevensanalyse services

AI en machine learning

Bouwstenen

AutoML — een aantal machine learning producten dat developers met beperkte expertise op het gebied van machine learning in staat stelt om modellen te ontwikkelen die specifiek zijn voor hun behoeften.

Vision AI — biedt vooraf getrainde modellen voor machine learning via REST- en RPC-API’s. Gebruikers kunnen labels toekennen aan afbeeldingen en deze classificeren in vooraf gedefinieerde categorieën. 

Video AI — biedt de mogelijkheid om een aantal tijdrovende, videogerelateerde problemen op te lossen met automatisering. 

Cloud Natural Language — maakt gebruik van machine learning om de structuur en betekenis van tekst weer te geven.

Cloud Translation — gebruikers kunnen content dynamisch in verschillende talen vertalen met eigen machinelearning-modellen of de vooraf getrainde modellen van Google.

Media Translation — levert realtime spraakvertaling van audiogegevens rechtstreeks in de content en applicaties. Je ervaart een verbeterde nauwkeurigheid doordat een API optimaal gebruik maakt van de machine learning technologie van Google. 

Tekst naar spraak — implementeer de technologie om spraak met een menselijke intonatie te genereren. De API is ontworpen met de spraaksynthese-expertise van DeepMind en genereert stemmen die vergelijkbaar zijn met die van een mens.

Spraak naar tekst — converteert op nauwkeurige wijze spraak naar tekst met spraakherkenning en -transcriptie met ondersteuning voor meer dan 125 talen.

Dialogflow — een end-to-end ontwikkelingspakket waarmee gebruikers gespreksinterfaces kunnen ontwikkelen voor websites (zoals chatbots en gespreks-ISR), mobiele apps, populaire berichtenplatforms en IoT-apparaten.

AutoML Tables — ontwikkel en implementeer geavanceerde ML-modellen op basis van gestructureerde gegevens. 

Cloud Inference API — in realtime kun je inzichten verzamelen op basis van uw getypeerde datasets met tijdreeksen, zoals de analyse van loopstromen en conversies in de detailhandel, de detectie van afwijkende gegevens, de realtime identificatie van verbanden in sensorgegevens. Vervolgens kun je hiermee zeer nuttige aanbevelingen ontvangen.

AI-infrastructuur

Cloud-GPU’s — krijg de beschikking over hoogwaardige GPU’s (Graphics Processing Unit) voor machine learning, wetenschappelijke berekeningen en 3D-visualisaties. 

Cloud TPU — Tensor Processing Units (TPU’s) zijn de op maat ontwikkelde application-specific integrated circuits (ASIC’s) van Google die worden gebruikt om de workloads van het machine learning te versnellen.

AI Platform en versnellers

AI Platform Deep Learning VM Image — levert een VM met alle benodigdheden om deeplearning-projecten te starten. Het ondersteunt populaire en nieuwe frameworks voor machine learning, zoals TensorFlow en PyTorch.

AI Platform Notebooks — de service biedt een geïntegreerde en beveiligde JupyterLab-omgeving waarmee developers van machine learning en data scientist experimenteren met modellen, en deze vervolgens kunnen implementeren. 

Deep Learning Containers — voorziet in geconfigureerde en geoptimaliseerde containers voor deep learning omgevingen. Gebruikers kunnen gemakkelijk prototypen maken, ontwikkelen, testen en implementeren, uiteraard met  met verplaatsbare en consistente omgevingen van AI-applicaties. Deep Learning Containers biedt de mogelijkheid om te deployen op Kubernetes, Google Kubernetes Engine (GKE), Cloud Run en Docker Swarm. 

TensorFlow Enterprise — biedt een end-to-end open source platform voor machine learning. Het heeft een uitgebreid, flexibel ecosysteem van tools, bibliotheken en community resources waarmee onderzoekers ML kunnen pushen en ontwikkelaars gemakkelijk applicaties met ML-ondersteuning kunnen bouwen en implementeren.

Bekijk hieronder diverse video’s over de Gegevensanalyse services

API-beheer

API-platform Apigee — een platform voor de ontwikkeling en beheer van API’s. Doordat Apigee diensten voorziet van een proxy-laag, biedt het een abstractie voor jouw backend service API’s en biedt het beveiliging, snelheidsbeperkingen, quota’s, analyses en meer.

API Analytics — met analytics ontvangen gebruikers realtime informatie over het gehele ecosysteem, inclusief applicaties en verbruik, API-prestaties en gebruiksstatistieken zoals verkeerstrends en -pieken, wachttijden, reactietijden en andere in te stellen criteria.

API Monetization — een uitgebreide en veelzijdige oplossing die ondernemingen helpt om digitale middelen te benutten in nieuwe bedrijfsmodellen en inkomstenstromen.

Apigee Hybrid — biedt gebruikers de mogelijkheid om te kiezen waar je het API-verkeer wilt hosten, op locatie, in de cloud of als een hybride oplossing.

Apigee Sense — beschermt API’s tegen verdachte activiteiten. De service identificeert verdacht gedrag en waarschuwt beheerders hierover. 

Cloud Endpoints — ontwikkel, implementeer en beheer API’s op iedere backend service van de Google Cloud. Daarnaast kun je met inzichten verkrijgen met Cloud Logging, Cloud Monitoring en Cloud Trace.

Ontwikkelaarsportal — ontwikkelaars krijgen toegang tot tools en informatie die benodigd zijn om API’s te verkennen, te testen en te gebruiken.

Apigee Healthcare APIx — brengt zorgaanbieders en applicatie developers samen zodat zij digitale services, FHIR-conform, kunnen ontwerpen. 

Apigee Open Banking APIx — vereenvoudigt en versnelt de levering van API’s die voldoen aan open banking, zodat ontwikkelaars over API’s kunnen beschikken die voldoen aan de wet-en regelgeving. 

Cloud Healthcare API — slaat een brug tussen bestaande zorgsystemen en applicaties in de Google Cloud. 

AppSheet — biedt gebruikers de mogelijkheid applicaties te ontwerpen en uit te breiden, zonder dat er code aan te pas komt. 

Bekijk hieronder diverse video’s over de API-beheer services

Hybride en multicloud

Anthos — biedt een platform voor verouderde én cloud-native applicatie implementaties. Het platform koppelt applicaties los van de onderliggende infrastructuur, zodat gebruikers kunnen kiezen waar services worden uitgevoerd, in meerdere clouds of op locatie.

Anthos GKE — Kubernetes-service op enterprise-niveau in hybride en multicloud-omgevingen. Gebruikers kunnen Google Kubernetes Engine (GKE) toepassen voor beveiligde, beheerde en eenvoudige installaties.

Anthos Config Management — voorziet gebruikers van een algemene configuratie management tool voor jouw gehele infrastructuur. De configuratie is zowel toe te passen in de cloud, zoals op locatie. Anthos Config Management beoordeelt wijzigingen en rolt deze uit naar alle Kubernetes-clusters, zodat de infrastructuur altijd overeenkomt met de door jou gewenste status.

Anthos Service Mesh — neemt operationele teams en ontwikkelaars activiteiten uit handen door het leveren van services over de hele linie te vereenvoudigen, van verkeersbeheer en meshtelemetrie tot de beveiliging van communicatie tussen services.

Cloud Run for Anthos — biedt een flexibel serverloos ontwikkelplatform op Google Kubernetes Engine (GKE). Bovendien maakt de service gebruik van Knative, een opensource-project dat serverloze productietaken op Kubernetes ondersteunt. 

Migrate for Anthos — moderniseert bestaande productietaken en migreert deze eenvoudig naar containers op een veilige en beheerde Kubernetes-service.

Bekijk hieronder diverse video’s over de hybride en multicloud services

Migratie

BigQuery Data Transfer Service — ondersteunt Google-applicatie resources zoals Google Ads, Campaign Manager, Google Ad Manager en YouTube en automatiseert geplande en beheerde verplaatsingen van gegevens vanuit SaaS applicaties naar Google BigQuery.

Cloud Data Transfer — biedt een oplossing voor gegevensoverdracht en zet je data snel en veilig over naar de cloud.

Cloud Foundation Toolkit — bevat een reeks referentietemplates voor Deployment Manager en Terraform. Met deze templates (Infra-as-Code) kun je een volledige infrastructuur uitrollen door een script te draaien. 

Storage Transfer Service — biedt een eenvoudig proces voor gegevensoverdracht naar de Cloud Storage van Google. Het maakt hierbij niet uit of gegevens online, of op locatie staan opgeslagen. 

Migrate for Anthos — moderniseert bestaande productietaken en migreert deze eenvoudig naar containers op een veilige en beheerde Kubernetes-service.

Migrate for Compute Engine — Migrate for Compute Engine (voorheen Velostrata) migreert VM’s vanuit je on-premises datacenter, AWS of Azure naar Compute Engine.

Bekijk hieronder diverse video’s over de migratie services

Wat zijn de kosten voor het gebruik van Google cloud storage?

Bij het gebruik maken van de diensten van Google storage betaal je (per seconde) alleen voor wat je gebruikt. Hier vindt je meer informatie over de mogelijke oplossingen van GCP.