Kennisbank

Wat is DNS?

Domain Name System

Ieder apparaat dat verbonden is met het internet heeft een unieke cijferreeks, een IP-adres. Voor mensen is het lastig om het IP-adres van een website te onthouden. Wij zijn namelijk gewend om namen te gebruiken om landen, plaatsen of objecten te identificeren.

Op het internet communiceren computers niet zoals mensen dat doen, zij brengen data over via nummers. Om de communicatiekloof tussen computers en mensen te overbruggen en de communicatie een stuk eenvoudig te maken, is DNS ontwikkeld.

Het Domain Name System (DNS) is het systeem- en netwerkprotocol dat wordt toegepast op het internet om namen van computers naar numerieke adressen te vertalen en omgekeerd. Om specifieker te zijn, worden domeinnamen omgezet naar IP-adressen. Dus als u in een webbrowser een website intypt, dan zet DNS de naam naar een nummer om, omdat computers alleen cijfers begrijpen.

Het opzoeken van een nummer bij een naam wordt forward lookup genoemd; het opzoeken van een naam bij een nummer reverse lookup. DNS wordt ook toegepast in het SMTP-protocol. Hierbij worden de mailservers voor een domein opgezocht om de e-mail bij desbetreffend persoon of organisatie af te leveren.

Caching

Om te voorkomen dat een webbrowser iedere keer overbodige query’s draait, werken veel browsers met een cache. Images, stylesheets en andere codes worden als tijdelijke internetbestanden opgeslagen op de computer van de gebruiker.

Het opnieuw downloaden van dezelfde informatie en het uitvoeren van het DNS-protocol wordt door caching afgewend. Tot het moment dat er wijzigingen optreden hoeven bestanden niet opnieuw te worden opgevraagd.

Verhuizing

Wanneer een website (domein) verhuist naar een andere server krijgt het een nieuw IP-adres toegewezen. Dit leidt tot een update in de DNS-records van het domein. Hosting providers coördineren het proces gezamenlijk en geven de wijziging door aan de betreffende root-server.