Hoe installeer je Java op CentOS 8

Hoe installeer je Java op CentOS 8

In deze blog zetten we de nodige stappen uiteen voor de installatie en configuratie van Java op CentOS 8. Voordat je doorgaat met deze tutorial, controleer of je ingelogd bent als gebruiker met sudo-rechten. Alle commando’s dienen uitgevoerd te worden als een non-root user.

Java is een van de meest populaire programmeertalen die gebruikt wordt om verschillende soorten applicaties en systemen te bouwen. Applicaties ontwikkeld in Java zijn schaalbaar, flexibel en beheerbaar. Meer dan 3 miljard devices draaien op Java.

CentOS 8 Basis

De basis voor de onderstaande cases is een minimal install van CentOS 8.2. Voer onderstaande commando’s in voor EPEL repository en update.

sudo dnf install epel-release -y
sudo dnf update -y

Stap 1. Installeer Java

Allereerst dienen we OpenJDK 11 (Open Java Development Kit) te downloaden, dit is een open-source implementatie van Java. Voer het onderstaande commando in:

sudo dnf install java-11-openjdk-devel

Bevestig de installatie en controleer de versie van Java:

>> openjdk version “11.0.8” 2020-07-14 LTS
>> OpenJDK Runtime Environment 18.9 (build 11.0.8+10-LTS)
>> OpenJDK 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.8+10-LTS, mixed mode, sharing)

Stap 2. Standaard Java-versie instellen

sudo alternatives –config java

Om de JAVA_HOME variabele per gebruiker in te stellen, voeg deze toe aan het ~/.bashrc of een ander configuratiebestand dat wordt geladen wanneer een gebruiker inlogt. Voor systeembrede instellingen, gebruik een script in de /etc/profile.d directory:

sudo vi /etc/profile.d/java.sh

Voeg de onderstaande regel aan het einde van het bestand toe:

JAVA_HOME=”/usr/lib/jvm/java-11-openjdk”

Om wijzigingen in te voeren op je huidige shell, kun je of uitloggen en inloggen of het source commando gebruiken:

source /etc/profile.d/java.sh

Stap 3. Java bevestigen

Bevestig nu JAVA_HOME.

echo $JAVA_HOME
>> /usr/lib/jvm/java-11-openjdk

IT-traineeship

Gefeliciteerd, je hebt Java geïnstalleerd op CentOS 8. Heb jij het in je om een geweldige developer te worden? Dan is het Axxius IT-traineeship precies wat je zoekt. Neem contact met ons op zodat wij een eerste gesprek kunnen inplannen en de mogelijkheden met jou kunnen bespreken.