ACE

Wat is de APP Connect Enterprice (ACE)?

IBM App Connect Enterprise (ACE) is een architecturale softwareconstructie die informatie transformeert en aflevert bij verschillende systemen en applicaties. Daarnaast regelt ACE de afhandeling en verwerking van fouten binnen de infrastructuur. Tot slot zijn alle verbindingen die op de ACE (IIB) zijn aangesloten ‘secured’ en de beveiliging is volledig gecentraliseerd. De veiligheid van aanvragen en de gegevens die hiermee gemoeid zijn, is dus gewaarborgd.

ACE kan bovendien aanvragen tussen aangesloten applicaties monitoren. Statistische gegevens kunnen worden bijgehouden. Zo kan ACE bijvoorbeeld bijhouden hoe vaak een service wordt aangeroepen, hoe lang dit duurt en of het fout gaat.

Wat zijn de voordelen van ACE?

  • Translatie: versimpelen en standaardiseren van communicatie tussen systemen (bijv: Jboss Messaging, WebSphere MQ, BEA Weblogic.)
  • Transformatie: afhandelen van uitwisseling van data tussen systemen (bijv: DOCX, XML, HTM).
  • Monitoring: monitoren van serviceaanvragen en rapporteren over het gebruik van processen.
  • Veiligheid: alle aangesloten applicaties hebben een beveiligde verbinding.
  • Routering: organiseert de afhandeling van systeem X naar systeem Y.