Skip to content

Migreren naar de cloud: stappenplan

1. Inventariseer de huidige IT-omgeving

Voordat een cloud migratie succesvol kan plaatsvinden, is het belangrijk de huidige IT-omgeving in kaart te brengen. De volgende elementen zullen worden doorlopen en beantwoord moeten worden.

Welke wet- en regelgeving is er van toepassing?

Ook op het gebied van de cloud bestaat er wet- en regelgeving. Zo mogen privacygevoelige gegevens – zoals bijvoorbeeld medische gegevens- niet op een server buiten Nederland worden opgeslagen. Het is dus verstandig om kritisch te kijken naar de inhoud van de bedrijfsapplicaties en data. Daarnaast passen ook toezichthoudende instanties (DNB, AFM, Orde van Advocaten, etc..) regels toe op het gebruik van de cloud.

Is data geclassificeerd?

Alle data wordt onder de loep genomen en geclassificeerd; welke data mag worden opgeslagen in de cloud en welke niet? Welke data is gevoelig en welke minder? Het is belangrijk om kritisch te classificeren. Als data naar een specifieke persoon te herleiden is, is dat al zeer vertrouwelijke data.

Welke hardware en software is er aanwezig?

Beschrijf welke hardware en software aanwezig is binnen uw onderneming. Merken, type, aanschafdata, licenties etc.. Deze informatie is benodigd om een goed beeld te krijgen van de huidige IT-omgeving.

Is de huidige business software geschikt voor een cloud oplossing?

Is de aanwezige software geschikt voor de cloud of moet software opnieuw ontwikkeld worden? Het opnieuw ontwikkelen van software zal meer tijd in beslag nemen voordat de mogelijke cloud migratie kan plaatsvinden.

Wat zijn de eisen t.a.v. het back-uppen, is het intern of extern geregeld?

Beschrijf hoe de back-up geregeld is en toets de omvang hiervan. Check daarnaast de internetverbinding, de snelheid en welke SLA hierop van toepassing is.

Wat is het budget voor de mogelijke cloud migratie?

Een migratie naar de cloud is een investering, maar levert je waarschijnlijk een financiële besparing op. Toch is het belangrijk om hier vooraf een goed inzicht in het budget te verkrijgen.

2. Wensen bespreken van de gewenste situatie

Nadat de huidige IT-omgeving in kaart is gebracht, zetten we uw voorkeuren voor uw onderneming op een rij. Samen met Axxius worden alle opties goed doorlopen zodat er voor beide partijen een helder beeld ontstaat.

3. Kiezen van de geschikte cloud-oplossing

Als alle vragen beantwoord zijn en uw wensen en voorkeuren op een rijtje staan, geeft Axxius uitgebreid advies over de cloudoplossing die het beste bij uw onderneming past.

4. Migreren en testen

Als de keuze is gemaakt starten we met de daadwerkelijke migratie naar de cloud. In overleg met onze cloudspecialisten stellen we een plan van aanpak op. Hierin staat stapsgewijs beschreven welke acties er ondernomen worden. Na de migratie worden er verschillende tests doorlopen, waarbij onderstaande vragen het uitgangspunt zijn:

  • Werkt de (externe) back-up?
  • Werken de functionaliteiten zoals beschreven?
  • Is iedereen bekend met de nieuwe procedures?
  • Zijn er nog openstaande punten?

Het testen na de migratie is erg belangrijk, zeker in een hybride-cloud. Deze cloud-oplossing vergt namelijk veel maatwerk. Als er tijdens het testen nog fouten of issues optreden, dan wordt er net zolang aan deze issues gewerkt tot alles in orde is. Nadat alle tests geslaagd zijn, kunnen gebruikers met het nieuwe systeem aan de slag. De verwachting is dat de acceptatie soepel zal verlopen omdat de nieuwe omgeving volledig naar wens is ingericht en opgeleverd.

5. Gefeliciteerd, u bent gemigreerd naar de cloud

Aan de hand van een goed plan en onze kennis en ervaring is het migreren niet ingewikkeld. Axxius heeft al legio organisaties aan de hand genomen en geholpen bij de migratie naar de cloud.

6. Beheer van de cloud-omgeving

Om te kijken of de cloud nog steeds aan alle behoeften voldoet is het zaak om te blijven evalueren. De markt en uw organisatie zijn per slot van rekening continue in beweging. Ook voor het beheer van uw cloud-omgeving kunt u terecht bij Axxius.