Skip to content

Wat is cloud computing?

Een introductie tot cloud computing; vanaf de basis tot IaaS, PaaS en SaaS, hybride, public en private cloud, AWS, Azure, IBM cloud en GCP.

Wat is cloud computing?

Werken in de cloud is eigenlijk niets anders dan het opslaan, opvragen en versturen van data (bestanden) op een andere locatie dan je eigen netwerk.

In de cloud maak je gebruik van online software en opslagruimte. Daardoor neemt de schaalbaarheid en de beschikbaarheid van het netwerk toe. De verwijzing naar de cloud (letterlijk vertaald: wolk) wordt gebruikt omdat de opslagplek onzichtbaar en abstract is.

Digitale Transformatie

Digitale transformatie is een belangrijk aandachtspunt voor alle organisaties. De manier waarop we deze transformatie concreet moeten invullen, de kosten moeten verlagen en de markt snel moeten kunnen volgen en bedienen, speelt hierbij een grote rol. Dit vraagt om flexibiliteit en schaalbaarheid. Daarom gebruiken steeds meer organisaties de cloud als ‘enabler’ voor hun digitale transformatie.

Waarom gebruik maken van de cloud?

Efficiëntie
Door gebruik te maken van cloudinfrastructuur hoef je geen grote bedragen te investeren in de aanschaf en het onderhoud van hardware. De cloud vermindert tevens de kosten in geval van downtime. Gezien het feit dat er weinig/ tot geen downtime voorkomt, betekent dit dat je geen tijd en geld hoeft te besteden aan het oplossen van potentiële problemen die verband houden met downtime.

Data security
Een van de belangrijkste zorgen van ieder bedrijf, ongeacht de omvang en de bedrijfstak, is de beveiliging van data en gegevens. Datalekken en andere cybercriminaliteit kunnen de omzet, de klantenloyaliteit en de merkpositionering van een bedrijf aantasten.

De cloud biedt vele geavanceerde beveiligingsfuncties die garanderen dat gegevens veilig worden opgeslagen en verwerkt. Providers van cloudopslag implementeren baseline protecties voor hun platformen en de gegevens die zij verwerken, zoals authenticatie, toegangscontrole en encryptie.

Schaalbaarheid
Cloud-gebaseerde oplossingen zijn ideaal voor bedrijven met een groeiende of fluctuerende vraag naar brandbreedte. Als de vraag toeneemt, is het eenvoudig om de cloud capaciteit te vergroten, zonder te hoeven investeren in de fysieke infrastructuur. Dankzij deze flexibiliteit kunnen bedrijven, die gebruik maken van cloud computing, een aanzienlijk voordeel behalen ten opzichte van hun concurrenten.

Info

Welke soorten cloud computing zijn er?

IT-diensten die worden aangeboden via de cloud zijn gegroepeerd in drie categorieën: Infrastructuur-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) en Software-as-a-Service (SaaS). Welke cloud oplossing is optimaal voor uw organisatie? Wat is het verschil tussen deze drie?

 1. On-Premises
  Met een on-premise cloud oplossing installeer je software lokaal, op de eigen server. Software lokaal installeren eist een flinke kapitaalinvestering. Eenmaal geïnstalleerd zijn er systeembeheerders nodig voor beheer en onderhoud. Wanneer veranderingen benodigd zijn, dan ben je zelf verantwoordelijk voor de uitvoering.
 2. IaaS (Infrastructure as a Service)
  IaaS levert cloud computing-infrastructuur, inclusief servers, netwerken, besturingssystemen en opslag, met behulp van virtualisatietechnologie. De servers worden doorgaans aan de organisatie geleverd via een interface of een API, waardoor klanten de volledige controle hebben over de gehele infrastructuur.
 3. PaaS (Platform as a Service)
  PaaS biedt een platform voor het ontwikkelen van software. Dit platform wordt geleverd via het web, waardoor developers de vrijheid hebben om zich te concentreren op het bouwen van de software, zonder zich zorgen te hoeven maken over besturingssystemen, software-updates, opslag of infrastructuur.
 4. SaaS (Software as a Service)
  SaaS maakt gebruik van het internet om applicaties, die door een derde partij worden beheerd, aan haar gebruikers te leveren. De meeste SaaS-applicaties worden rechtstreeks via je webbrowser uitgevoerd, wat betekent er geen downloads of installaties aan klantzijde vereist zijn.
Iaas-Paas-Saas-1

Migreren naar de cloud: waar moet je op letten?

Axxius helpt bedrijven om te migreren naar de cloud en het optimale uit de cloud te halen. Aan de hand van het cloud migratie stappenplan wordt onderzocht wat de ideale cloudoplossing is voor uw organisatie. Een aantal belangrijke vragen dienen beantwoord te worden, hieronder vind je een overzicht. 

1. Inventariseer de huidige IT-omgeving

Voordat een cloud migratie succesvol kan plaatsvinden, is het belangrijk de huidige IT-omgeving in kaart te brengen. De volgende elementen zullen worden doorlopen en beantwoord moeten worden.

Welke wet- en regelgeving is er van toepassing?
Ook op het gebied van de cloud bestaat er wet- en regelgeving. Zo mogen privacygevoelige gegevens – zoals bijvoorbeeld medische gegevens- niet op een server buiten Nederland worden opgeslagen. Het is dus verstandig om kritisch te kijken naar de inhoud van de bedrijfsapplicaties en data. Daarnaast passen ook toezichthoudende instanties (DNB, AFM, Orde van Advocaten, etc..) regels toe op het gebruik van de cloud.

Is data geclassificeerd?
Alle data wordt onder de loep genomen en geclassificeerd; welke data mag worden opgeslagen in de cloud en welke niet? Welke data is gevoelig en welke minder? Het is belangrijk om kritisch te classificeren. Als data naar een specifieke persoon te herleiden is, is dat al zeer vertrouwelijke data.

Welke hardware en software is er aanwezig?
Beschrijf welke hardware en software aanwezig is binnen uw onderneming. Merken, type, aanschafdata, licenties etc.. Deze informatie is benodigd om een goed beeld te krijgen van de huidige IT-omgeving.

Is de huidige business software geschikt voor een cloud oplossing?
Is de aanwezige software geschikt voor de cloud of moet software opnieuw ontwikkeld worden? Het opnieuw ontwikkelen van software zal meer tijd in beslag nemen voordat de mogelijke cloud migratie kan plaatsvinden.

Wat zijn de eisen t.a.v. het back-uppen, is het intern of extern geregeld?
Beschrijf hoe de back-up geregeld is en toets de omvang hiervan. Check daarnaast de internetverbinding, de snelheid en welke SLA hierop van toepassing is.

Wat is het budget voor de mogelijke cloud migratie?
Een migratie naar de cloud is een investering, maar levert je waarschijnlijk een financiële besparing op. Toch is het belangrijk om hier vooraf een goed inzicht in het budget te verkrijgen.

2. Wensen bespreken van de gewenste situatie

Nadat de huidige IT-omgeving in kaart is gebracht, zetten we uw voorkeuren voor uw onderneming op een rij. Samen met Axxius worden alle opties goed doorlopen zodat er voor beide partijen een helder beeld ontstaat.

3. Kiezen van de geschikte cloud oplossing

Als alle vragen beantwoord zijn en uw wensen en voorkeuren op een rijtje staan, geeft Axxius uitgebreid advies over de cloudoplossing die het beste bij uw onderneming past.

4. Migreren en testen

Als de keuze is gemaakt starten we met de daadwerkelijke migratie naar de cloud. In overleg met onze cloudspecialisten stellen we een plan van aanpak op. Hierin staat stapsgewijs beschreven welke acties er ondernomen worden. Na de migratie worden er verschillende tests doorlopen, waarbij onderstaande vragen het uitgangspunt zijn:

 • Werkt de (externe) back-up?
 • Werken de functionaliteiten zoals beschreven?
 • Is iedereen bekend met de nieuwe procedures?
 • Zijn er nog openstaande punten?

Het testen na de migratie is erg belangrijk, zeker in een hybride-cloud. Deze cloud-oplossing vergt namelijk veel maatwerk. Als er tijdens het testen nog fouten of issues optreden, dan wordt er net zolang aan deze issues gewerkt tot alles in orde is. Nadat alle tests geslaagd zijn, kunnen gebruikers met het nieuwe systeem aan de slag. De verwachting is dat de acceptatie soepel zal verlopen omdat de nieuwe omgeving volledig naar wens is ingericht en opgeleverd.

5. Je bent succesvol gemigreerd

Aan de hand van een goed plan en onze kennis en ervaring is het migreren niet ingewikkeld. Axxius heeft al legio organisaties aan de hand genomen en geholpen bij de migratie naar de cloud.

6. Beheer van de cloud-omgeving

Om te kijken of de cloud nog steeds aan alle behoeften voldoet is het zaak om te blijven evalueren. De markt en uw organisatie zijn per slot van rekening continue in beweging. Ook voor het beheer van uw cloud-omgeving kunt u terecht bij Axxius.

cloud-migratie-stappenplan

Welke cloud vormen zijn er?

De cloud is een geweldige resource, maar het is wel essentieel om er efficiënt mee te communiceren, zodat je er alles uit kunt halen. Daarnaast bestaat er vele modellen zoals een public, private en hybrid cloud. Door diverse modellen en cloud leveranciers slim te combineren, vergroot je de businesswaarde van de IT, tegen minimale kosten.

PUBLIC CLOUD

De public cloud wordt gedefinieerd als computing services die worden aangeboden door derde partijen, en waarbij de infrastructuur gedeeld wordt met anderen. Het kan bedrijven besparen op de dure kosten van het aanschaffen, beheren en onderhouden van on-premise hardware en applicatie-infrastructuur. De cloud provider is verantwoordelijk voor al het beheer en onderhoud van de systemen. 

Public clouds kunnen tevens sneller worden geïmplementeerd dan on-premise infrastructuren en zijn voorzien van een bijna ongelimiteerd schaalbaar platform. Bekende public cloud-providers zijn AWS, Azure, GCP en IBM Cloud. 

PRIVATE CLOUD

Private cloud computing wordt ook wel aangeduid als een interne of corporate cloud. Het biedt bedrijven veel van de voordelen van een public cloud – waaronder self-service, schaalbaarheid en elasticiteit – met extra controle en ruimte voor maatwerk.

De private cloud voorziet in een hoger niveau van veiligheid en privacy door middel van zowel bedrijfsfirewalls als interne hosting. Dit om ervoor te zorgen dat operaties en gevoelige gegevens niet toegankelijk zijn voor derde partijen.

HYBRID CLOUD

Een hybride cloud is een combinatie van één of meerdere private en public cloud omgevingen, die met elkaar verbonden zijn. Een gedeelte van de bedrijfsapplicaties is dus actief in de private cloud en een ander deel van de infrastructuur draait in de public cloud.

De grootste voordelen van een hybride cloud is dat het vaak het beste aansluit op de wensen en behoeften van een organisatie. Het bedrijfsleven en de meeste klanten van Axxius kiezen veelal voor een hybrid cloud.

Cloud-varianten

Waar moet je op letten als je overstapt naar de cloud?

Voor de meeste organisaties hebben security en compliancy prioriteit wanneer ze overstappen naar de cloud. Cloud computing voorziet in bestaande IT-behoeften, maar wel op een andere manier dan we gewend zijn.

 1. Cloud security
  Vaak staat er ook privacygevoelige data in de cloud. deze gegevens beveilig je niet door een muur, toegangspoortjes of beveiligers aan de deur. Privacygevoelige data vraagt om een andere security-aanpak, met identity & access, dataclassificatie en informatiebeveiliging.
 2. Compliancy
  De General Data Protection Regulation (GDPR) verplicht alle Europese organisaties om op een veilige manier om te gaan met privacygevoelige data. Door uw applicaties en gegevens in de cloud van de juiste security te voorzien, weet je zeker dat je voldoet aan de actuele wetgeving.
 3. Integratie en samenwerking van cloud oplossingen
  Een cloud omgeving bestaat vaak uit verschillende cloud oplossingen en modellen van diverse leveranciers. Zorg dat de security van al deze verschillende cloud oplossingen integreert. Bijvoorbeeld door al vanaf de bouw van een cloud architectuur aandacht te besteden aan integratie.
Overstappen-cloud-aandachtspunten

Aan de slag met cloud computing?

Wilt u met uw organisatie de reis naar de cloud maken? Bekijk hieronder een overzicht van cloud services wat Axxius aanbiedt. 

Cloud strategie

Voorafgaand dat een cloud-adviseur een mogelijk advies zal uitbrengen, vindt er eerst een uitgebreide inventarisatie plaats. Aan de hand van ons stappenplan kan er een duidelijk beeld ontstaan van wat uiteindelijk de geschikte cloud-oplossing kan zijn. Omdat iedere organisatie uniek is, is het des te belangrijker goed in kaart te brengen wat de wensen en behoeften zijn.

Bedrijf kritische data en applicaties moeten binnen een private cloud draaien, voor andere gevallen is de public cloud of hybride cloud weer geschikt. Performance en security zullen in alle gevallen gewaarborgd zijn. Na de inventarisatie kan de cloud-specialist van Axxius een gericht advies geven. Zo bestaat er ook voor uw organisatie het juiste aanbod op maat.

Cloud migratie

Wilt u met uw bedrijf migreren naar de cloud? Dan heeft u flink wat keus; zo kunt u kiezen voor een private cloud, public cloud of een on-premise oplossing. Deze oplossingen zorgen voor lagere kosten, meer flexibiliteit en schaalbaarheid, en zijn bovendien te combineren in een hybride-cloud of multi-cloud oplossing.

Een cloud-omgeving biedt u de mogelijkheid om sneller in te spelen op veranderingen binnen de markt en uw onderneming. Waar veiligheid in het verleden nog wel eens een issue kon zijn, is het inmiddels geen issue meer dat uw data en systemen in de cloud veilig zijn.

Eigen cloud ontwikkelen (VPC)

Een eigen cloud biedt de mogelijkheid om een strategisch geïsoleerd deel van de cloud aan te bieden waarop u resources kunt lanceren in een virtueel netwerk. Er is volledige controle over het virtuele netwerk, inclusief de selectie van het eigen IP-adresbereik, de samenstelling van subnetten en de configuratie van routetabellen en netwerkgateways.

Een eigen cloud kan mogelijk ontwikkeld worden met OpenStack. De software levert een set van open source tools voor het bouwen en beheren van cloud computing platformen, voor zowel private als public clouds. De software wordt gedeployed als infrastructuur-as-a-service, waarbij de resources via API’s aan de eindgebruiker ter beschikking worden gesteld.

Native development

Profiteer van de schaalbaarheid en flexibiliteit van cloud-native applicaties, terwijl deze naadloos aansluiten op de traditionele toepassingen. Door vanaf de basis te ontwikkelen in en voor de cloud (born in the cloud) kunnen de mogelijkheden van cloud computing maximaal worden benut.

Dit kan door sterk in te zetten op Continuous Integration en Continuous Deployment (CI/CD). Een CI/CD-pipeline automatiseert het proces voor de levering van software. De pipeline bouwt code, voert tests uit (CI) en zet veilig een nieuwe versie van de applicatie in (CD). Hierdoor kunnen teams veel flexibeler inspelen op veranderingen dan in een watervalproces. Door constant het gedrag van software en gebruikers te monitoren en te meten, kan gericht worden gefocust op innovaties en verbetering.

Cloud monitoring

Profiteer van inzicht in de gehele cloud infrastructuur, de applicaties of workloads die er bovenop draaien en alles wat er tussenin zit. De juiste monitoring biedt de ideale oplossing om ervoor te zorgen dat diensten in de cloud beschikbaar zijn en dat eventuele gebreken snel worden verholpen met een minimale inspanning. Axxius past Splunk en ELK toe om gebruikers te voorzien van gegevens van elke source, in elk gewenst formaat, om deze te analyseren en te visualiseren in realtime.