Skip to content

Aspera – verplaats data over de hele wereld op maximale snelheid

Met snelle bestandsoverdracht en streaming oplossingen verplaatst IBM Aspera-software gegevens van elke grootte over elke afstand.

Voordelen van Aspera

Big data transport en synchronisatie

Snelle overdracht, distributie en synchronisatie van grote databestanden en datasets wereldwijd.
Snelle overdracht, distributie en synchronisatie van grote databestanden en datasets wereldwijd.

Verzenden en delen van grote bestanden

Versnel de samenwerking met teams over de hele wereld op het gebied van big data.
Versnel de samenwerking met teams over de hele wereld op het gebied van big data.

Automatisering en beheer van overdrachten

Volledig coördineren, monitoren en controleren van gegevensoverdrachten en workflows.
Volledig coördineren, monitoren en controleren van gegevensoverdrachten en workflows.

Elke bit-rate streaming

Aanleveren van gegevens van elke grootte en onbeperkte bit-rate video met vrijwel geen latency over het internet.
Aanleveren van gegevens van elke grootte en onbeperkte bit-rate video met vrijwel geen latency over het internet.

Hybride cloud workflows

Bouw zeer schaalbare workflows die in de cloud draaien, on-premise, of beide.
Bouw zeer schaalbare workflows die in de cloud draaien, on-premise, of beide.

Beveiligde overdrachten

Gebruik blockchain technologie om een extra beveiligingslaag toe te voegen aan de bestandoverdrachten.
Gebruik blockchain technologie om een extra beveiligingslaag toe te voegen aan de bestandoverdrachten.

Wat kan Aspera voor een organisatie betekenen?

Bedrijven hebben veranderingen nodig in de manier waarop grote databestanden worden verzonden en gedeeld. Mede door de opkomst van big data, de cloud en het wereldwijde karakter van de supply chain. Elke dag bezitten organisaties grote databestanden en datasets, die letterlijk overal heen gaan. Bestanden moeten veel sneller worden overgebracht om gelijke tred te houden met de snelheid van het zakendoen.

Met de belofte van Aspera kunnen datasets worden verzonden in seconden, in plaats van uren. Overdracht van gegevens over de hele wereld mag niet meer tijdrovend zijn. Kortom, Apsera komt neer op extreem hoge prestaties, betrouwbaarheid, veiligheid en een hoge ROI.

Bedrijven die gebruik maken van Aspera

Aspera
Aspera
Aspera

Migreren van data

Naarmate de workloads naar de cloud opschuiven, wordt het steeds noodzakelijker om enorme hoeveelheden data te migreren of te repliceren. Het verplaatsen van grote hoeveelheden gegevens kan traag, onbetrouwbaar en onpraktisch zijn. 

Aspera biedt high-speed data transfer technologie die gebruik maakt van bestaande netwerken om grote hoeveelheden data veilig en betrouwbaar te migreren. 

Aspera
Aspera

Aanleveren van data

Aangezien het bedrijfsleven internationaal evolueert en meer gegevens naar de cloud worden verhuisd, bedraagt de overdrachtsafstand vaak enkele honderden tot duizenden kilometers. Desondanks blijft de verwachting bestaan dat gegevens onmiddellijk beschikbaar zijn (real-time).

Aspera voorziet in de mogelijkheid om gegevens van elke grootte met maximale snelheid te verzenden en te distribueren tussen systemen, medewerkers, klanten en partners over de hele wereld.

Bevordering van samenwerken

Om doeltreffend samen te werken hebben globale interne en externe teams de vrijheid nodig om toegang te krijgen tot gegevens die ze nodig hebben, op ieder moment en op elk device, zonder beperkingen van de IT-infrastructuur.

Aspera’s samenwerkingsoplossingen bestaan o.a. uit eenvoudige onboarding van nieuwe gebruikers, configureerbare e-mailnotificaties en gedeelde dropboxen met aangepaste metadata voor specifieke toepassingen door derden. De e-mail interface maakt het daarnaast eenvoudig om bestanden of mappen van elke grootte als bijlage te versturen naar een enkele ontvanger of een grote groep. 

Aspera
Aspera

Automatiseer workflows

De toegang tot digitale middelen wordt vaak belemmerd door handmatige, tijdrovende processen en knelpunten in het netwerk. Idealiter zouden grote hoeveelheden workflows gebruik maken van snelle overdrachten en automatisering op basis van de bestaande IT-infrastructuur om een onderling verbonden, snelle digitale verbinding tot stand te brengen.

Aspera’ automation solutions ondersteunt bedrijven bij het beheren en automatiseren van bestandsoverdracht en gegevensverwerking, van eenvoudige overdrachtsautomatisering tot zeer complexe workflow-orchestrations waarbij meerdere bedrijfsapplicatieprocessen een rol spelen.

Synchronisatie van gegevens

Het repliceren of synchroniseren van massale gegevensopslag via netwerken vormt een serieuze uitdaging met de traditionele, op TCP gebaseerde verbindingsprotocollen.

Dankzij de Aspera Sync-technologie kunnen de beperkingen van conventionele synchronisatietools zoals rsync worden overwonnen. Hiermee wordt het mogelijk om snel en betrouwbaar gegevens te repliceren en te synchroniseren via bestaande netwerken.

Aspera